Projektēšanas risinājumi

Projektēšanas risinājumi

Mūsu uzņēmumā strādā speciālisti ar arhitektūras izglītību un darba pieredzi. Viņi spēj projektēt ēkas, veikt konstrukciju aprēķinu, izstrādāt ēku, fasāžu un iekštelpu plānu, veidot vizuālo attēlojumu. Ja Jūs interesē projektēšana (BK vai UK), vērsieties pie mūsu speciālistiem.

Projekta saskaņošana

Pirms būvniecības un citu plašu darbu uzsākšanas nepieciešams saņemt būvatļauju. Šim mērķim jāizstrādā projekta dokumentācija. Vispirms jānokārto tiesības uz zemesgabalu, kur notiks būvdarbi (īpašumtiesību apliecības saņemšana vai nomas līguma noformēšana). Turklāt būs vajadzīgi pilsētbūvniecības noteikumi un ierobežojumi. Projekta dokumentācijas sagatavošana nepieciešama jaunceltņu būvniecībai, kā arī paplašinot, rekonstruējot, modernizējot ēkas un telpas. Ar dokumentu izstrādi nodarbojas licenzētie projektēšanas uzņēmumi. Projekta dokumentācijas pakā ietilpst

 • skiču projekts
 • tehniski ekonomiskie pamatojumi un tehniski ekonomiskie aprēķini
 • pamatprojekts
 • darba projekts
 • darba dokumentācija

Projekta izstrādi kontrolē galvenais inženieris un projekta arhitekts. Projekts sastāv no titullapas, nepieciešamajām projekta sadaļām un paskaidrojuma raksta. Izstrādāta projekta dokumentācijai nepieciešama saskaņošana dažādās instancēs.

Skices projektā apkopotas atļaujas arhitektūras, pilsētbūvniecības, ekoloģiskajos, arheoloģiskajos jautājumos, iekļaujot slēdzienus par noteiktas vērtības objekta būvniecības iespējamību. Projektu veido

 • topogrāfiskais plāns
 • apbūves shēma
 • pilsētbūvniecības noteikumi un ierobežojumi
 • tehniskie nosacījumi pieslēgšanai pie komunikācijām
 • secinājumi par inženiertehniskajiem nosacījumiem
 • vietējo arhitektūras institūciju lēnumi
 • ģenerālplāns
 • tāme
 • paskaidrojuma raksts

Visu dokumentu savākšana un saskaņošana prasīs daudz laika un pūļu. Ne katrs pasūtītājs spēj to paveikt. Mūsu speciālistiem ir zināms rīcības plāns un prasības. Viņi pavadīs Jūs visā būvniecības atļaujas dokumentu saņemšanas ceļā.

Ir jautājums?
Zvaniet +371 29636629
vai